κἀπενώτιζον

κἀπενώτιζον
ἀπενώτιζον , ἀπονωτίζω
turn one's back and flee
imperf ind act 3rd pl
ἀπενώτιζον , ἀπονωτίζω
turn one's back and flee
imperf ind act 1st sg
ἐπενώτιζον , ἐπινωτίζω
attack from behind
imperf ind act 3rd pl
ἐπενώτιζον , ἐπινωτίζω
attack from behind
imperf ind act 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”